Jogi információk

témák:
jog

Szexuális kapcsolat

Az azonos neműek közti szexuális kapcsolatot a magyar jogszabályok 1962 óta nem büntetitk. A beleegyezési korhatár azonos és különnemű párok esetében egyaránt 14 év. 

Bővebben

Partnerkapcsolat

Bár az azonos nemű párok házasságot nem köthetnek, az azonos neműek közti élettársi kapcsolatot a jog 1996 óta elismeri, a házassághoz hasonló bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye pedig 2009. július 1. óta elérhető. A bejegyzett élettársakra valamennyi a házastársakra vonatkozó jog és kötelezettség érvényes, kivéve a névviselés, az örökbefogadás és a mesterséges megtermékenyítés lehetősége.

Bővebben

Gyermekvállalás

Az egyéni örökbefogadás lehetősége valamennyi ember számára nyitva áll szexuális irányultságtól s családi állapottól függetlenül, de az örökbefogadás során a házaspárok elsőbbséget élveznek. Az azonso nemű párok közösen nem fogadhatnak örökbe, és a pár egyik tagja sem fogadhatja örökbe partnere gyermekét. A mesterséges megtermékenyítés egyelálló meddő, vagy életkoruknál fogva hamarosabb meddővé váló nők számára is elérhető, leszbikus párkapcsolatban élő nők számára azonban nem. A szülő bejegyzett élettársa mostohaszülőnek minősül, és az élet számos területén eljárhat a gyermek érdekében.

Bővebben

Hátrányos megkülönböztetés

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előlomdításáról szóló törvény 2003 óta tiltja a szexuális irányultság vagy nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetést és zaklatást a foglalkoztatás, oktatás, társadalombiztosítás, az egészségügy, a lakhatás és az áruk forgalma és szolgáltatások nyújtása területén. Emellett a hatóságok, önkormányzatok, és rendvédelmi szervek valamennyi jogviszonyukban kötelesek az egyenlő bánásmód követelményét megtartani. A hátrányos megkülönböztetés áldozatai a bírósághoz, az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz vagy más szakosíott szervekhez fordulhatnak.

Bővebben

Homofób erőszak és gyűlöletbeszéd

A Büntető Törvénykönyv közösség tagja elleni erőszak néven rendeli büntetni a homofób vagy transzfób motivációjú bűncselekményket. Az ilyen bűncselekmények elkövetői súlyosabb büntetésben részesülnek, és a rendőrség az áldozat feljelentésétől függetlenül hivatalból köteles megindítani a nyomozást. A Btk. ugyanakkor közösség elleni izgatás néven rendeli büntetni a szexuális irányultság vagy nemi identitás szerinti csoportok elleni gyűlöletkeltést.

Bővebben

Nemváltás

A nem hivatalos megváltoztatását jogszabály nem szabályozza, de az ilyen jellegű kérelmek elbírálására van kialakult eljárásrend. A nemváltás engedélyezéséhez a transzszexualizmus diagnosztizálása szükséges, de orovosi beavatkozások elvégzése az engedélyezésnek nem feltétele. A nemi átalakító beavatkozások Magyarországon is elérhetőek, de a társadalombiztosítás csak 10% erejéig finanszírozza az ilyen beavatkozásokat.

Bővebben

Hirdetés

Impresszum

© 2011-2014 Háttér Társaság

1380 Budapest, Pf. 1055
Telefon: (1) 238 0046, (1) 329 2670
Fax: (1) 799 8418
E-mail: hatter@hatter.hu