A KDNP érveit visszhangozza az Alkotmánybíróság határozata

Több indítványozó, köztük a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja támadta a bejegyzett élettársi kapcsolatról az Országgyűlés által 2007. december 17-én elfogadott törvényt, amely számos területen adott volna eddig csak a házastársakat megillető jogokat az élettársi kapcsolatban élő, akár azonos nemű pároknak is.

A törvény megsemmisítését azért indítványozta áprilisban a Kereszténydemokrata Néppárt, mert álláspontja szerint a jogszabály ellentétes az Alkotmány 15. paragrafusával, amely szerint "a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét", a törvény pedig gyakorlatilag a házasság szintjére helyezi a bejegyzett élettársi viszonyt.

A KDNP szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a törvény megengedi az azonos neműek élettársi kapcsolatát is. Úgy vélik, mivel a bejegyzett élettársi kapcsolat és a házasság között nincs szignifikáns különbség, a házasság pedig hagyományosan egy férfi és egy nő életközössége, ennek kapcsán is felmerülnek alkotmányos aggályok. Azt viszont elismerik, hogy ha a társadalomban ilyen igény mutatkozik, akkor legyen jogi kategóriája az egyneműek együttélésének, mert ez méltányos lehet.

Ugyanez az érvelés köszön vissza az Alkotmánybíróság hétfői határozatából.

Hirdetés

Impresszum

© 2011-2016 Háttér Társaság

1132 Budapest, Csanády u. 4/B.
Telefon: (1) 238 0046, (1) 329 2670
Fax: (1) 799 8418
E-mail: hatter@hatter.hu

Adatvédelmi tájékoztató
Gyermekvédelmi tájékoztató