Térdre kényszerítették az episzkopálisokat | Háttér Társaság

Térdre kényszerítették az episzkopálisokat

Az anglikán egyház amerikai ágának vezetői beleegyeztek, hogy véget vetnek homoszexuálisok püspökké szentelésének és az azonos neműek házassága megáldásának, elhárítva ezzel az anglikának közötti skizma (szakítás) bekövetkeztének veszélyét.

Az anglikán egyház amerikai ágazata, az episzkopális egyház püspökei hatnapos New Orleans-i értekezletükön egyhangúlag elfogadták, hogy "mérsékletet tanúsítanak, amennyiben nem egyeznek bele olyan jelentkező püspökké szentelésébe, akinek életvitele kihívást kelt az egyház egészében és fokozhatja a feszültséget a közösségen belül".

Megígérték továbbá, hogy nem engedélyezik és nem is alkalmazzák egyházmegyéikben az azonos neműek közötti házasságok megáldásának semmiféle szertartását "mindaddig, amíg nem jön létre szélesebb konszenzus a közösségen belül, vagy amíg egyetemes konvenció nem dönt a teendőkről"

A 2,3 millió hívőt számláló episzkopális egyház vezetői ugyanakkor megerősítették a homoszexuálisok jogainak védelmezése melletti elkötelezettségüket és leszögezték, hogy elleneznek "minden olyan cselekedetet, illetve politikát, amely bátorítja erőszak alkalmazását velük szemben, vagy sérti istengyermeki méltóságukat".

Az anglikán egyház feje, Canterbury érseke New Orleansban zárt ajtók mögött válságmegbeszélést tartott az episzkopális püspökökkel, hogy elkerüljék az anglikán világközösség szétszakadását a homoszexualitás kérdése miatt.

Rowan Williamsnak, a világszerte 77 millió hívőt számláló anglikán egyház fejének biztosítékot kellett találnia arra, hogy az episzkopális egyházban nem engednek többé homoszexuálisokat püspökké szentelni vagy egyneműek házasságát megáldani.

Az anglikán egyházat mélységesen megosztott azóta, hogy amerikai ágazata 2003-ban felszentelt egy köztudottan homoszexuális egyházi személyt, Gene Robinsont, New Hampshire püspökét.

Az anglikán egyház februárban Tanzániában tartott szinódusának résztvevői felszólították az episzkopális egyház püspökeit, hogy tegyenek le az egyneműek együttélésének megáldásáról és többé ne fogadják el homoszexuálisok jelentkezését egyházi tisztségekre, "legalábbis addig nem, amíg nem jön létre konszenzus ebben a kérdésben az anglikánok közösségében". A szinódus résztvevői felkérték az episzkopális egyházat, hogy szeptember 30-ig tisztázza álláspontját.

Az episzkopális püspökök New Orleans-i nyilatkozata nem elégíti ki egyik felet sem: míg a liberális szárny szerint az egyház elvtelen engedményt tett a homofóboknak, addig a konzervatív láziadást irányító afrikai püspökök bizalmatlanok és úgy vélik, az episzkopálisok csak időhúzásra játszanak és valójában nem akarják megtagadni a melegeket.

Tény és való, hogy bár a nyilatkozat „önmérsékletet” ígér, nem mond ki tilalmat sem a püspökszentelésekre, sem az áldásosztásra, amit a konzervatívok követeltek.

Az Ugandai Anglikán Egyház szóvivője megdícsérte az amerikai püspököket „jó döntésükért” és felszólította a homoszexuális püspököket, hogy „gyakoroljanak megbánást és éljenek normális életet!”

A Kenyai Anglikán Egyház szerint az episzkopálisok nem gondolják komolyan ígéretüket és csak időhúzásra játszanak, hogy kihúzzák a világ összes anglikán püspököt tömörítő, jövő júliusi Lambeth-konferenciáig.

A konzervatívok engesztelhetetlen vezéralakja, Peter Akinola nigériai anglikán érsek szerint az amerikai püspökök fittyet hánytak a globális anglikán egyházi vezetők kérésére és csak taktikai szünetet iktattak be azon fáradhatatlan törekvésükben, hogy a maguk képére formálják az egész anglikán világközösséget.

A homofób fundamentalisták nem riadnak vissza a legdurvább normaszegéstől sem, hogy megfélemlítsék, meggyengítsék és megbuktassák a melegeket elfogadó Episzkopális Egyházat.

Az íratlan törvényeket lábbal tiporva afrikai és más harmadik világbeli anglikán püspökök hívatlan utazgatnak az Egyesült Államokba, ahol a saját ortodox nézeteiket visszhangzó püspököket iktatnak be a szakadár episzkopális gyülekezetek felügyeletére. A 110 anglikán egyházmegye közül négy – a texasi Fort Worth, Pittsburgh, az illinois-i Quincy és a kaliforniai San Joaquin – készül arra, hogy elszakad az Episzkopális Egyházhoz és helyezi magát valamely gyűlölködő külföldi anglikán egyház felügyelete alá. A több mint 7000 episzkopális gyülekezet közül 60 lépett ki vagy veszítette el tagságának jelentős részét.

A nagyhatalmú, 17 millió hívet számláló nigériai egyház bejelentette például, hogy rövidesen az Egyesült Államokba küld négy püspököt, köztük két nigériait, akiket a nigériai anglikán prímás, Peter Akinola fog beiktatni december 9-én.

Az anglikán világközösség egybentartásán fáradozó Rowan Williams canterburyi érsek, a világ anglikánjainak első számú spirituális vezetője is arra a szokatlan lépésre vetemedett, hogy részt vett a New Orleans-i találkozó első két napján és az anglikán egység megőrzése véget engedményekre kapacitálta az episzkopális püspököket. Az értekezleten más külföldi papok és laikusok is ostorozták az episzkopálisokat azért a forrongásért, amelyet úgymond ők okozta a homoszexuális püspök felszentelésével.

Egyes konzervatív püspökök emellett elhagyták a New Orleans-i közgyűlést és a pennsylvaniai Pittsburgh-ben tartottak ellenkonferenciát.

Megfigyelők szerint a New Orleans-i nyilatkozat ellenére hónapokig, sőt évekig is eltarthat, amíg végleg tisztázódik, hogy az észak-amerikai anglikánok valóban beállnak-e a sorba vagy kitartanak saját, befogadó irányvonaluk mellett.

A következő nagy mérföldkő a világ anglikán püspökeinek tízévente egyszer összehívott találkozója, a jövő júliusban esedékes Lambeth-konferencia lesz, amelyre a canterburyi érsek egyelőre nem hívta meg sem a botránykőnek számító Robinson, sem a homofób episzkopális „ellenegyház” nem hivatalos vezetőjét, az afrikai püspökök által szabályellenesen beiktatott Marty Minns püspököt sem.

Az Episzkopális Egyházat annak ellenére szorongatják a homofób anglikán tartományok, hogy a mindössze 2,4 millió hívet számláló amerikai anglikán egyház fedezi a 77 milliós Anglikán Világközösség működési költségeinek 40 százalékát.

Hatter.hu

Témák